Η παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στον Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Ιθάκης αριθμ. 35-37, Τ.Κ 182 33, Τηλ. + 30 210-4922013, ΑΦΜ 081780084, Δ.Ο.Υ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, Αρ. ΓΕΜΗ 112615808000 (εφεξής «Εμείς», «εμείς», «Eμάς», «μας» ή η «Εταιρεία») αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρέχονται σε Εμάς από τους χρήστες της ιστοσελίδας https://bikap.gr/b2b/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), καθώς και του περιεχομένου, των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής συλλογικά με την Ιστοσελίδα, οι «Υπηρεσίες»).
Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς. Κάθε όρος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα αυτού που χρησιμοποιείται αλλά δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική θα έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους Χρήσης. Στην αρχή της παρούσας αναγράφεται η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε και να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική περιοδικά, καθόσον ενδέχεται να την τροποποιούμε από καιρού εις καιρόν. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες, με τον τρόπο αυτό αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική την χρονική στιγμή εκείνη.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα δικαιώματα του ατόμου, την ιδιωτική του ζωή και την προστασία των Προσωπικών του δεδομένων. Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών, επιθυμούμε να προσφέρουμε στους χρήστες της Ιστοσελίδας μας μία εμπειρία ασφαλή και σίγουρη. Η Πολιτική αυτή έχει αναπτυχθεί με σκοπό να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»), αποτελείται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»).

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ως «Προσωπικά Δεδομένα» ορίζονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο . Το όνομα, το επίθετο, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης κ.λπ. αποτελούν παραδείγματα προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των Προσωπικών σας δεδομένων καθίσταται σύμφωνη με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και η τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτών, αποτελούν ευθύνες ύψιστης σημασίας για την εταιρία μας. Τα παραπάνω εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων, τηρώντας με ακρίβεια όσα σας προσφέρει το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, ανήλικα, απαγορεύεται να γνωστοποιούν στην εταιρία μας, μέσω της Ιστοσελίδας, Προσωπικά τους Δεδομένα . Η γνωστοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών. Ως εκ τούτου, ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλλουν πληροφορίες – δεδομένα που αφορούν στους ιδίους, μέσω της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που οι χρήστες της Ιστοσελίδας είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται από Εμάς ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών.

6. ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή στην Ιστοσελίδα μας, είναι απαραίτητο να μας παρέχετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες όπως: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Ημερομηνία γέννησης. Συμπληρωματικά, ενδέχεται να σας ζητηθούν περαιτέρω δεδομένα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσωπική σας αναγνώριση.
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας:
Ενδεχομένως να σας ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας, όπως είναι η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι λεπτομέρειες του τρόπου πληρωμής για παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η διεύθυνση e-mail σας όταν εγγραφείτε σε κάποιον από τους διαγωνισμούς ή ενημερωτικά δελτία μας (newsletter).
Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, είναι πιθανό να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Επίσης, ενδέχεται παράλληλα να αποθηκευτεί / καταχωρηθεί η σχετική αλληλογραφία/επικοινωνία σας, όπως επίσης τυχόν στοιχεία που θα σας ζητηθούν και είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή/και την απόδειξη της συναλλακτικής μας σχέσης (π.χ. σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων).

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, πραγματοποιείται αυτόματη λήψη πληροφοριών, οι οποίες βοηθούν στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας σας κατά την χρήση της ιστοσελίδας.
Παραδείγματα σχετικών πληροφοριών είναι τα παρακάτω:
• Τη διεύθυνση IP σας,
• Την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα,
• Την διεύθυνση URL παραπομπής (δηλαδή την ιστοσελίδα από την οποία προήλθε ο χρήστης),
• Σελίδες που έχετε επισκεφτεί στον διαδικτυακό μας τόπο,
• Πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας (τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού και έκδοση, λειτουργικό σύστημα κ.τ.λ.).
Σημειώνεται ότι η χρήση πληροφοριών που αφορούν στη θέση σας, πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης σας, μέσω των διαφόρων τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε (π.χ. cookies). Κατέχετε πάντοτε το δικαίωμα να επιτρέπετε ή να απενεργοποιείτε την αποστολή πληροφοριών της θέσης σας μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ
Στην ιστοσελίδα μας, τοποθετούμε συχνά συνδέσεις («links»), που προέρχονται μέσω συνεργασιών μας με τρίτους. Σε περίπτωση που εσείς κάνετε «κλικ» και χειρίζεστε ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες αυτών, σας διευκρινίζουμε ότι η εταιρία μας ελέγχει πλήρως τις επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζονται μόνο από την ιδία και δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρακτική εφαρμόζεται από τρίτους. Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι είναι πιθανή η ανώνυμη χρήση κάποιων προσωπικών σας δεδομένων από τις εταιρίες που προβάλλουν διαφημίσεις μέσω της Ιστοσελίδας μας.

9. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς:
Η σωστή διαχείριση της παραγγελίας σας και η έγκαιρη παράδοση αυτής, απαιτούν από πλευράς μας τη χρήση όλων των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων σας (π.χ όνομα, διεύθυνση, λεπτομέρειες πληρωμής κ.λπ.). Επιπροσθέτως, σας διευκρινίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν, παράλληλα με υπηρεσίες τρίτων, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως αυτή της αξιολόγησης της πιστοληπτικής σας ικανότητας.
Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας, χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας που κρίνονται απαραίτητα, προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά, αντλούνται πιθανόν από την παραγγελία σας ή από το ιστορικό της επικοινωνίας, που έχετε ήδη πραγματοποιήσει με την εταιρία μας.
Eνέργειες μάρκετινγκ/ προώθησης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Τέτοιες ενέργειες είναι:
• Ενημερώσεις μέσω email (email μάρκετινγκ)
• Ενημερώσεις μέσω μηνυμάτων (sms μάρκετινγκ)
• Προσφορές
• Ηλεκτρονικά Πανό - Banners
Η ανάλυση της χρήσης της Ιστοσελίδας και η αναπροσαρμογή του περιεχομένου της, εξαρτώνται από τα ήδη καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα .Η χρήση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης και για την πληροφόρηση σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οι πιθανές αλλαγές στην χρήση της Ιστοσελίδας, στους Όρους Χρήσης αυτής και στην Πολιτική Απορρήτου, επιτάσσουν την ανάγκη χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να επικοινωνήσουμε τις ανωτέρω πληροφορίες σε εσάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατόπιν συγκατάθεσης σας στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, είναι πιθανό να κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν σκοποί πέρα των ανωτέρω. Η παραπάνω συγκατάθεση σας, επιτρέπει την πρόσβαση σας σε όλες ή κάποιες από τις Υπηρεσίες μας.

10. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεν πραγματοποιείται από πλευράς μας καμία αποκάλυψη – παραχώρηση ή πώληση των προσωπικών σας δεδομένων. Η μόνη περίπτωση κατά την οποία υπάρχει η πιθανότητα να μοιραστούμε μέρος των προσωπικών σας δεδομένων με τρίτους είναι αυτή κατά την οποία πρέπει να εξυπηρετηθείτε με υπηρεσίες μας, τις οποίες έχουμε αναθέσει σε συνεργάτες για λογαριασμό μας.

11. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους web hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ή της παράδοσης προσωπικών πληροφοριών για λογαριασμό μας. Όταν κάνουμε χρήση μιας εξωτερικής εταιρείας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις ή άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική και την κείμενη νομοθεσία.

12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να προκύψει κατόπιν υποχρέωσης μας ως προς το νόμο. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής διαταγής ή απόφασης άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε πληροφορίες που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά σας Δεδομένα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομη δραστηριότητα, μπορεί να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή άλλες κατάλληλες ερευνητικές αρχές.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Οποιαδήποτε στιγμή, σας παρέχεται το δικαίωμα τροποποίησης, διόρθωσης, ενημέρωσης , επεξεργασίας ή ακόμα και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία της εταιρίας. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια από τις παραπάνω, είναι αναγκαίο να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που θα σας αποστέλλονται κάθε φορά μέσω e-mail ή sms. Σημειώστε ότι για την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία της εταιρίας, οφείλετε να απευθυνθείτε άμεσα στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail στο info@bikap.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210-4922013. Στη συνέχεια, από την πλευρά μας έχουμε την υποχρέωση να σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους αιτήματος σας. Διατηρείτε πάντοτε κάθε δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση παράληψης απάντησης ή μη ικανοποιητικής απάντησης από πλευράς μας.
Εάν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας σχετικά με την οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο ανάκλησης συνδρομής (‘unsubscribe’) όπως αναφέρεται στα μηνύματα που έχετε παραλάβει. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail info@bikap.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210-4922013.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να σας ζητηθεί επαλήθευση της ταυτότητας σας, προκειμένου να ανταποκριθούμε πλήρως στο αίτημα σας.
Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής από εσάς:
1. Παύουμε αυτόματα να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (έκτος αν προβλέπεται ή απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο).
2. Προχωράμε άμεσα σε διαγραφή όλων των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις δικές μας βάσεις δεδομένων , πλην αυτών που περιέχονται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να κρατηθεί από πλευράς μας, ως απόδειξη συμβατικής σχέσης μαζί σας, που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να ενημερώσουμε άλλους εκτελούντες ως προς την επεξεργασία του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Ενημερώνουμε ότι ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να σας ζητηθεί επαλήθευση της ταυτότητας σας, προκειμένου να ανταποκριθούμε πλήρως στο αίτημα σας.

14. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχοντας ως γνώμονα, το σεβασμό της ιδιωτικής/προσωπικής σας ζωής, εγγυόμαστε τα παρακάτω ως προς τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων:
A. Επεξεργαζόμαστε με τρόπο δίκαιο και διαφανή το σύνολο των Προσωπικών σας Δεδομένων.
B. Τα προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η ρητή συγκατάθεσή σας, κρίνεται απαραίτητη σε περίπτωση που επιθυμούμε περαιτέρω επεξεργασία τους.
C. Συλλέγουμε αυστηρά και μόνο όσα δεδομένα μας είναι απαραίτητα εν όψει της εκπλήρωσης λειτουργικών και διοικητικών διαδικασιών. Η τήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι ακριβής και οποιαδήποτε διόρθωση αυτών απαιτεί σχετικό αίτημα από εσάς.
D. Η διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων θα είναι τέτοιας μορφής και τέτοιας διάρκειας που να εξυπηρετεί απόλυτα τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχτηκαν τα δεδομένα αυτά.
E. Τα Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχουν καθιερωθεί από το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δικαίωμα της ενημέρωσης για την επεξεργασία που αναλήφθηκε, το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα, το δικαίωμα αντίρρησης/περιορισμού στη χρήση/επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, δικαίωμα στη φορητότητα και στον περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα στην ενημέρωση σε περίπτωση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/κατάρτισης προφίλ του χρήστη των Υπηρεσιών).
F. Σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας ή καταστροφής των Προσωπικών σας Δεδομένων στο πλαίσιο δραστηριότητας της εταιρίας, θα εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα , με σκοπό την προστασία σας.
G. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν μεταβιβάζονται από Εμάς σε χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ανωτέρω, πρέπει να έχει δοθεί από πλευράς σας η σχετική συγκατάθεση.
H. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, διατηρείτε το δικαίωμα σχετικά με τη φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων σε νέο υπεύθυνο επεξεργασίας, που εσείς επιθυμείτε. Στην περίπτωση που προβείτε στην ανωτέρω ενέργεια, σας επισημαίνουμε ότι η εταιρία μας ουδεμία αντίρρηση έχει, ενώ παράλληλα δε φέρει ευθύνη σχετικά με τη διαχείριση και την επεξεργασία των δεδομένων από τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα στη φορητότητα –αν ασκηθεί- δεν αναιρεί τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό και το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία (www.dpa.gr).
Περιληπτικά τα βασικά σας δικαιώματα είναι τα έξης:
• Το δικαίωμα να έχετε πλήρη γνώση σχετικά με τον τρόπο που τηρούνται οι προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή εγγράφου ή αρχείου.
• Το δικαίωμα να ενημερώνεστε σε περίπτωση σχετικής μεταβίβασης Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους.
• Το δικαίωμα να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
• Το δικαίωμα να έχετε πλήρη γνώση σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.
• Το δικαίωμα να αλλάζετε, να διορθώνετε ή να καταστρέφετε τα Προσωπικά σας δεδομένα που είναι λανθασμένα ή που δεν επιθυμείτε την περαιτέρω επεξεργασία τους, μέσω σχετικής απαίτησης σας.
• Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται στον τρόπο επεξεργασίας Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς επίσης και για τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας αυτών.
• Το δικαίωμα να λάβετε μέτρα ή να φέρετε αντίρρηση και τελικά να σταματήσετε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αν εσείς κρίνετε ότι η επεξεργασία σας προκαλεί ηθική βλάβη ή ζημία
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
• Το δικαίωμα να ανακαλέσετε, όποτε εσείς το θέλετε, τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και να υποβάλετε αίτηση για την οριστική διαγραφή αυτών από τις βάσεις δεδομένων της εταιρίας..
• Το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης, σε περιπτώσεις ηθικής βλάβης ή ζημίας ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού.

15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διατήρηση των στοιχείων σας είναι για περιορισμένη διάρκεια δύο (2) ετών, αρχίζοντας από τον χρόνο της τελευταίας επικοινωνίας μαζί μας. Το διάστημα διαφοροποιείται (μικρότερο/μεγαλύτερο) μόνο εάν υφίστανται λόγοι διοικητικοί, δικαστικοί ή άλλοι που να υποχρεώνουν εκ νόμου τη διατήρηση των δεδομένων αυτών. Σημειώνεται ότι όλα τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή έχετε την ανάγκη διεξαγωγής συγκεκριμένων ερωτήσεων προς την εταιρία μας σχετικά με τους προαναφερθέντες όρους της πολιτικής απορρήτου, σας παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bikap.gr ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. + 30 210-4922013, προκειμένου να διευθετηθεί το όποιο ζήτημα έχει προκύψει.

17. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacons ή pixel tags για την παρακολούθηση πληροφοριών και συγκεκριμένα για την καταγραφή των χρηστών μας και τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών της Ιστοσελίδας, την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, στατιστικές χρήσης αυτής κ.λπ. Στη συνέχεια και εφόσον έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας κατά τα ανωτέρω, μπορούμε να παρέχουμε τα στοιχεία αυτά σε διαφημιστές και άλλους συνεργάτες, για την βελτίωση των υπηρεσιών μας ή για την παροχή άλλων παράπλευρων υπηρεσιών. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να συνδεθεί με την ταυτότητα ή άλλα Προσωπικά Δεδομένα των μεμονωμένων χρηστών. Δεδομένου ότι τα web beacons λειτουργούν όπως οποιαδήποτε άλλο αίτημα για περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα, μπορείτε να τα κάνετε αναποτελεσματικά είτε με το να αποσυρθείτε από τα cookies ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies στον browser σας. Για δικούς μας επίσης ερευνητικούς/στατιστικούς σκοπούς μπορεί να συνδέσουμε την παρακολούθηση πληροφοριών μέσω των web beacons με Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Όταν μια τέτοια σύνδεση γίνεται, το σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται αντιμετωπίζεται ως Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν και αποκαλυφθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bikapeshop-b2b.gr αποδέχονται ότι θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής. Αποδέχονται επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, με σκοπό την οποιαδήποτε αποστολή ή δημοσίευση ακατάλληλου περιεχομένου. Ως ακατάλληλο περιεχόμενο ορίζεται οτιδήποτε μπορεί να ερμηνευτεί ως συκοφαντικό, παράνομο, χυδαίο, απειλητικό, βλαβερό, δυσφημιστικό κ.α. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει το απόρρητο κάποιου άλλου ατόμου ή ακόμα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, το υλικό υπολογιστών, το λογισμικό κ.ο.κ.

19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων και σας διασφαλίζει ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και οι συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εγγυάται την ασφάλεια μέσω της ορθής αναγνώρισης του πελάτη, της αυτόματης αποσύνδεσης, του απορρήτου συναλλαγών και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.