Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.bikap.gr/b2b. της ελληνικής εταιρίας «ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε Βιοτεχνία Φωτιστικών», που εδρεύει στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη - Αττικής,, δημιουργήθηκε με σκοπό τη διάθεση και την έκθεση των προϊόντων της μέσω του Διαδικτύου. Σκοπός του είναι η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του συνόλου των πελατών της, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σχετικές παραγγελίες τους, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες τους .

Η οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρία μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.bikap.gr/b2b ,συνεπάγεται την αποδοχή συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, για τους οποίους είναι απαραίτητο αρχικά να λάβετε γνώση και έπειτα να αποδεχτείτε. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αναγράφονται παρακάτω, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά τη χρήση ή την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.bikap.gr/b2b, η ρητή συγκατάθεσης σας με αυτούς.

Η περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προϋποθέτει αρχικά την απόκτηση πρόσβασης σε αυτό. Η πρόσβαση παρέχεται κατόπιν επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σας, με τη δική μας εταιρία . Κατά την επικοινωνία, θα σας δοθεί ένας μοναδικός κωδικός πρόσβασης, ο οποίος θα δοθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε εσείς και με τούτον θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την επιτυχή πρόσβαση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

1. ΟΡΟΙ

Η ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή ανανέωσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε, από μεριάς της, οφείλει να ενημερώνει τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση πραγματοποιείται σε αυτό. Οι τροποποιήσεις δεν αφορούν σε παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη τεθεί και γίνει δεκτές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε www.bikap.gr/b2b  αποτελούν απόλυτη δέσμευση μας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι σχετικά με το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτουμε, σας γνωστοποιούμε χαρακτηριστικά αληθινά και ουσιώδη. Τα προαναφερθέντα συνοδεύονται πάντα με την επιφύλαξη τυχόν λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στους χρήστες λόγω κακής συμβατότητας της δικής τους υποδομής με το διαδίκτυο, παρά μόνο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της www.bikap.gr/b2b .Συμπληρωματικά, η εταιρία μας έχει την πλήρη ευθύνη ως προς την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς προϊόντων, που προκύπτει ανά διαστήματα.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  www.bikap.gr/b2b ,αποτελεί επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Στο αναφερθέν περιεχόμενο περιλαμβάνονται τα εξής: εικόνες, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες. Εξαιρούνται του σχετικού περιεχομένου τα λογότυπα και τα σήματα των προμηθευτών μας. Με βάση τα παραπάνω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, μεταποίηση ή δημιουργία παράγωγου κ. ο. κ. Διευκρινίζεται ότι η οποιαδήποτε διάδοση, αναπαραγωγή, φόρτωση, επανέκδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου για λόγους εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται κάθε είδους χρήση που αφορά στα ονόματα, τις εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και το ηλεκτρονικό της κατάστημα . Τα αναφερθέντα προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bikap.gr/b2b απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες του για λόγους συκοφαντικούς, παράνομους, προσβλητικούς, απειλητικούς, ενοχλητικούς, δυσφημιστικούς, κ.ο.κ . Επιπλέον, δεν επιτρέπεται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bikap.gr/b2b να το χρησιμοποιούν προκειμένου να εκφράσουν φυλετικές διακρίσεις, να δείξουν εμπάθεια, , ή με σκοπό να προκαλέσουν βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Συμπληρωματικά, οφείλουν να μην παραβιάζουν με κανένα τρόπο το εμπορικό απόρρητο, τα ιδιοκτησιακά και τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή να κάνουν χρήση κωδικών, αρχείων ή άλλων προγραμμάτων που να μπορούν να προκαλέσουν βλάβη των αρχείων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, ουδείς χρήστης δικαιούται να μεταδώσει το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bikap.gr/b2b της εταιρίας ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε .

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων και σας διασφαλίζει ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και οι συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password) είναι οι δύο κωδικοί που σας εξασφαλίζουν αρχικά την αναγνώριση σας και έπειτα την πρόσβαση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bikap.gr/b2b. Κάθε φορά που αυτοί καταχωρούνται, σας επιτρέπεται με απόλυτη ασφάλεια η πρόσβαση σας στα προσωπικά σας στοιχεία. Η μεταβολή του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password) είναι εφικτή από πλευράς σας, όποτε εσείς το επιθυμείτε και πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Κατόπιν μεταβολής του Προσωπικού Μυστικού Κωδικού Ασφαλείας (password), έχουμε την υποχρέωση να σας αποστείλουμε επίσημα την αποδοχή του νέου σας κωδικού (επιβεβαίωση με email), καθώς και να σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία, κατά την οποία θα τεθεί αυτός σε λειτουργία. Η πρόσβαση στα στοιχεία σας μέσω των ανωτέρω κωδικών είναι εφικτή μόνο από εσάς, ενώ παράλληλα ορίζεστε ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μυστικότητά και την απόκρυψη τους από τρίτα πρόσωπα.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε μέσω της ενότητας του λογαριασμού σας.

Μετά από αυτό θα λάβετε από εμάς μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεστε για την αποδοχή του νέου κωδικού σας και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του. Για λόγους ασφαλείας, σας προτείνουμε την τακτική αλλαγή του κωδικού (password) σας και την αποφυγή χρήσης εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

8. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128bit. από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. Η πρόσβαση στα συστήματα της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρίας.

9. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΒΗΚΑΠ Ο.Ε, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της ΒΗΚΑΠ Ο.Ε κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΒΗΚΑΠ Α.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

10. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι βασικές αρχές που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), είναι ακριβώς ίδιες με αυτές που διέπουν οποιαδήποτε κλασσική, εμπορική συναλλαγή. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες προς την εταιρία ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι απόλυτα ασφαλείς, εμπιστευτικές και απόρρητες. Το απόρρητο των συναλλαγών τηρείται με απόλυτη ακρίβεια μέσω της επιβολής των παρακάτω μέτρων:

Η πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας πραγματοποιείται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου και μόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τα προσωπικά στοιχεία, καθώς και οι συναλλαγές όλων των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bikap.gr/b2b   της εταιρίας ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, τηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια και δεν αποκαλύπτονται . Το παραπάνω μπορεί να παραβιαστεί, μόνο σε περίπτωση σχετικής εξουσιοδότησης από πλευράς σας ή σε περίπτωση επιβολής δικαστικής απόφασης ή άλλης δημόσιας αρχής.

Η ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε οφείλει να έχει την υποχρέωση της εξασφάλισης του απορρήτου σας στην περίπτωση που η εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συμπληρωματικά, κι εσείς από τη μεριά σας θα πρέπει να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα διόρθωσης των ήδη καταχωρημένων στοιχείων σας, οποιαδήποτε στιγμή εσείς το επιθυμείτε.

Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. Η εταιρία ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε οφείλει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών σας και σύμφωνα με τον νόμο εκτός και τις τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις τις οποίες μας έχετε δώσει.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως «Προσωπικά Δεδομένα» ορίζονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο . Το όνομα, το επίθετο, κ.λπ. αποτελούν παραδείγματα προσωπικών δεδομένων. Τα παραπάνω σας ζητούνται προς καταχώρηση, προκειμένου να περιηγείστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να πραγματοποιείτε τις παραγγελίες σας ή να επικοινωνείτε με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρία μας.Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.bikap.gr/b2b  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω λόγους εκπλήρωσης συναλλαγών,προβολής των προϊόντων μας , καθώς και για λόγους βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών πληροφοριών του, οποιαδήποτε στιγμή εκείνος το επιθυμεί. Η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των Προσωπικών σας δεδομένων καθίσταται σύμφωνη με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

12. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι τιμές όλων των προϊόντων που μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bikap.gr/b2b  δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (24%), καθώς και φόρο ανακύκλωσης (0,30/φωτιστικό, 0,10/λαπμτήρα, 0,50/ταινία LED) σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προς διευκόλυνση σας, έχουμε κατηγοριοποιήσει τα προϊόντα μας με τρόπο, τέτοιο ώστε να διευκολύνουμε την περιήγηση σας και κατά συνέπεια τις αγορές σας. Εάν επιθυμείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένο προϊόν γρήγορα και αποτελεσματικά, χρησιμοποιήστε την «έξυπνη» αναζήτηση. Στόχος της εταιρίας ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε είναι να παρέχει στους πελάτες της όσο το δυνατόν καλύτερες και βέλτιστες υπηρεσίες, μέσω των απλών διαδικασιών της.Παρά τις αναλυτικές διαδικασίες και την απεριόριστη προσοχή στις όποιες καταχωρήσεις από πλευράς της ,είναι αδύνατον να αποκλεισθούν πιθανά ανθρώπινα λάθη σε τιμές, τεχνικά χαρακτηριστικά ή πιθανή παύση λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπλέον σας ζητούμε, σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία κάποιου προϊόντος, να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210-4922013 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας . Σημειώνεται επίσης ότι κατόπιν πραγματοποίησης της παραγγγελίας σας, θα σας αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο e-mail, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας. Ανάλογα με το στάδιο (καταχώρηση, επεξεργασία, παράδοση) στο οποίο θα βρίσκεται την εκάστοτε χρονική στιγμή η παραγγελία σας, θα λαμβάνετε αντίστοιχο ενημερωτικό e-mail, με όλες τις απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες. Οι παραπάνω ενημερώσεις καθίστανται απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της παραγγελίας σας και δεν υφίσταται κανένας τρόπος απενεργοποίησης αυτών. Σε περίπτωση που δε λάβετε τα σχετικά e-mail από εμάς, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα,προκειμένου να διευθετηθεί το όποιο ζήτημα. Στόχος μας είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση σας στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

13. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχετικά με την υπαναχώρηση/επιστροφή – αντικατάσταση των τελικών προϊόντων, η ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε συμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανόνες που διέπονται από τον Αστικό Κώδικα. Σε περίπτωση, που παραλάβετε κάποιο ελαττωματικό προϊόν, έχετε την επιλογή να ζητήσετε την επισκευή ή την αντικατάσταση του, εκτός και αν αυτό καθίσταται αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. Επιπλέον, έχετε την επιλογή μείωσης του τιμήματος ή της υπαναχώρησης. Τα παραπάνω παύουν να ισχυούν, σε περίπτωση που έχετε προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη από αμέλεια δική σας ή τρίτων στο προϊόν, ή σε περίπτωση που δε βρίσκεται πλέον στην κατοχή σας το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την αντικατάσταση – επισκευή του προϊόντος. Συμπληρωματικά, η εταιρία ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε δε φέρει ουδεμία ευθύνη για βλαβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η πτώση τάσης δικτύου. Σημειώνεται ότι για την έγκυρη αντικατάσταση του προϊόντος, το προϊόν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση-χωρίς φθορές και να συνοδεύται από τη νόμιμη συσκευασία και τα νόμιμα σχετικά παραστατικά (Π.χ ΤΔΑ). Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επιστροφής συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση μέσω τηλεφώνου με τους αρμόδιους της εταιρίας μας. Οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν σε τίποτα τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του καταναλωτή.

14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να πραγματοποιηθεί στις κάτωθι περιπτώσεις:

Κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και πριν την ολοκλήρωση αυτής, έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε από το καλάθι σας, προϊόντα που πιθανόν να μην επιθυμείτε τελικά, προϊόντα που προστέθηκαν κατά λάθος ή και να διαφοροποιήσετε τις ποσότητες που έχετε επιλέξει. Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας, εάν η παραγγελία σας δεν έχει αποσταλεί ακόμα, και επιθυμείτε την ακύρωση της, μπορείτε να καλέσετε άμεσα στο τηλέφωνο της εταιρίας μας 210-4922013 ή να επικοινωνήσετε μέσω της σχετικής φόρμας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και ο αρμόδιος συνεργάτης μας , θα αναλάβει την ακύρωση της. Διευκρινίζεται ότι η συγεκριμένη ακύρωση δύναται να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με αυτή της παραγγελίας. Πέραν τούτης, καμία ακύρωση δεν είναι εφικτή. Τα ανωτέρω ισχύουν, χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9 .

15. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η εταιρία ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, προκειμένου να προσφέρει τα προϊόντα της σε ανταγωνιστικές τιμές, έχει επιλέξει την εγχώρια, αλλά και τη διεθνή αγορά ως προς την προμήθεια των α’ υλών της . Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες φορές, η προμήθεια των α’ υλών μας να πραγματοποιείται σε χρόνο διαφορετικό από τον δεδομένο (π.χ καθυστέρηση μεταφοράς) και συνεπώς η παραγγελία σας να καθυστερεί κι αυτή με τη σειρά της. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, προκείμενου να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν η παραγγελία σας απαρτίζεται από ένα πλήθος προϊόντων και η καθυστέρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ένα εκ των παραγγελθέντων, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν, εάν επιθεμείτε να το αναμένετε ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Επιπλέον, ο χρόνος παράδοσης διαφοροποιείται του δεδομένου, σε περιπτώσεις όπου ζητούνται ειδικές κατασκευές,με εξειδικευμένα υλικά, από πλευράς σας. Τέλος, η παράδοση της παραγγελιάς σας, δύναται να επηρεαστεί σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας .

16. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εταιρεία ΒΗΚΑΠ Α ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στα πλαίσια της άμεσης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησής σας, εφαρμόζει κανονισμούς ποιοτικού ελέγχου και πρωτόκολλα ασφαλείας στο στάδιο πληρωμής της χρηματικής σας συναλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο σας παρέχει τους παρακάτω διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

A) Προεξόφληση παραγγελίας μέσω τραπεζικού εμβάσματος:

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:

Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού IBAN SWIFT/BIC
ALPHA BANK 134002320002273 GR16 0140 1340 1340 0232 0002 273 CRBAGRAA
EUROBANK 00260013830200101226 GR56 0260 0130 0008 3020 0101 226 ERBKGRAA

Κατά την κατάθεση ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο της τελικής αξίας παραγγελίας, προσθέτοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης την επωνυμία της εταιρίας του και τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας, ώστε να γίνει άμεσα η ταυτοποιήση.

Στη συνέχεια το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@bikap.gr . Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, ξεκινά η άμεση δρομολογόγηση της παραγγελία σας.

*Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η ΒΗΚΑΠ Α ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

B) Πληρωμή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας:

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa, Mastercard και Diners. Κατά την διαδικασία πληρωμής μέσω κάρτας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στην ιστοσελίδα της ALPHA BANK για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας της ALPHA BANK. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος μας εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας. Για τις αγορές με την χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε στη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας.

Αγορά με δόσεις: Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα με άτοκες δόσεις (έως 6) μέσω της πιστωτικής σας κάρτας για αγορές αξίας άνω των 300,00€.

Γ) Αντικαταβολή (Πληρωμή κατά την παράδοση στον χώρο σας)

Για όσους πελάτες δεν διαθέτουν πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την παραγγελία που επιθυμούν και να εξοφλήσουν με μετρητά την παραγγελία τους την στιγμή που θα τα παραλάβουν. Το κόστος για την υπηρεσία της πληρωμής μέσω αντικαταβολής ανέρχεται στα 2€ και προστίθεται κατά το στάδιο τιμολόγησης της παραγγελίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για παραστατικά αξίας άνω των 500€ ανά παραγγελία προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις με τιμολόγιο πώλησης, δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.

Δ) Με παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο χώρο της ΒΗΚΑΠ.

Η εξόφληση της παραγγελίας που καταχωρήσατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο της εταιρίας μας, αφού προσέλθετε για να παραλάβετε την παραγγελία σας. Η εξόφληση στο κατάστημα μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με τις συνεργαζόμενες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

17. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η αποστολή των παραγγελιών στους πελάτες μας με ταχύτητα και σε άριστη κατάσταση, αποτελούν προτεραιότητα μας και έναν από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας της ΒΗΚΑΠ Α. Σταθόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τα προϊόντα παραδίδονται στον προορισμό επιλογής του πελάτη, τον οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει κατά το στάδιο πραγματοποίησης της παραγγελίας του. Η παραγγελία θα επιβεβαιώνεται πάντα μέσω email, αλλά και τηλεφωνικά μέσω εκπροσώπου της εταιρίας με σκοπό την διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας παροχής υπηρεσιών και κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bikap.gr/b2b , παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες επιλογές αποστολής:

 • Μέσω οχημάτων της εταιρίας μας, για προορισμούς εντός Αττικής και για παραγγελίες ύψους άνω των 100€.
 • Μέσω της εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς courier ACS. Το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται σύμφωνα με το συνολικό βάρος των προϊόντων που έχουν επιλεχθεί στην παραγγελία αλλά και την περιοχή προορισμού αποστολής.
 • Μέσω συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιριών, για αποστολή παραγγελιών εκτός Αττικής ή αυξημένου όγκου υλικών/προϊόντων.
 • Παραλαβή από τον χώρο της εταιρίας μας, κατόπιν συνεννόησης και χωρίς επιβάρυνση.
 • Παρακαλώ, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικές χρεώσεις.

  Πίνακας Χρεώσεων Μεταφορικών

     
     
     
  Ταχυμεταφορά μέσω ACS   
     
  Μεταφορά μέσω οχήματος BHKAΠ (Μόνο για κόστος άνω   των 100€)   
  Προορισμός Σταθερή χρέωση για παραγγελίες αξίας <100€* Σταθερή χρέωση για παραγγελίες αξίας >100€* Χρόνος Παράδοσης** Βασική χρέωση ΧρόνοςΠαράδοσης**
  Εντός Πόλης /Περιφέρειας  5 € 10 €& 1 ημέρα Δωρεάν για παραγγελίες > 100€ 1-3 ημέρες
  Χερσαίοι Προορισμοί  7 €    15 €    1-2 ημέρες    -    -   
  Νησιωτικοί Προορισμοί  8 €    20 €    1-3 ημέρες    -    -   

  *Οι χρεώσεις των μεταφορικών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ογκομετρικές διαστάσεις των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

  **Ο χρόνος παράδοσης αφορά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αθήνα και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

  Για την ποιοτικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας αλλά και τη διασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας παροχής υπηρεσιών, η παραγγελία σας θα επιβεβαιώνεται πάντα και τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρίας μας. Επίσης, θα ενημερώνεστε για τον ακριβή αριθμό των δεμάτων που θα χρειαστούν για τη αποστολή της παραγγελίας σας.

  Η εταιρεία ΒΗΚΑΠ Α. Σταθόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή αφορούν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, απεργίες κ.τ.λ. Για κάθε αποστολή μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών ACS, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη / πορεία της παραγγελίας σας μέσω του συστήματος tracking και τον αριθμό αποστολής που σας παραχωρείται από την εταιρεία courier.

  *Αν μια παραγγελία καταχωρηθεί μετά τις 12:00, ο χρόνος διαχείρισης ξεκινάει από την επόμενη μέρα.

  ** Όσων αφορά ειδικές παραγγελίες/κατασκευές προϊόντων, ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης ενδέχεται να διαφέρει από τον συνήθη προβλεπόμενο και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των υλικών κατασκευής και τον όγκο της παραγγελίας.

  Μη αποστολή προϊόντων/Ακύρωση παραγγελίας

  H ΒΗΚΑΠ Α. Σταθόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον τιμοκατάλογο χονδρικής.

  18. ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  H ΒΗΚΑΠ Α. Σταθόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον τιμοκατάλογο χονδρικής.

  19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Προτεραιότητα της εταιρίας ΒΗΚΑΠ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, αποτελεί η εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και η επίλυση τυχόν προβλημάτων-ζητημάτων που προκύπτουν, από τις συναλλαγές αυτών με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.bikap.gr/b2b. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι κάποιο τυχόν ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί πλήρως ή έστω στον βαθμό που εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Στην ΗΕΔ μπορείτε να υποβάλλετε προς επίλυση κάθε διαφορά τη οποία τυχόν έχετε. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες γα το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και εσείς και εμείς έχουμε να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.